Miejska Biblioteka Publiczna im. ks.Bernarda Sychty

Budżet MBP na rok 2018

 


Zgodnie z ustawą o jawności i przyjrzystości finansów publicznych
Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej wiadomości informację o budżecie na rok 2018.
STATUT oraz CEL:
Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim (w skrócie MBP) jest samorządową instytucją kultury, której celem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych, głównie mieszkańców miasta.

PODLEGA:
Organizatorem tworzącym, prowadzącym oraz nadzorującym MBP jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

PRZYCHODY:
Biblioteka pozyskuje przychody z:
- dotacji;
- wpływów z prowadzonej działalności statutowej i dodatkowej;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- darowizn od osób fizycznych i prawnych.

BUDŻET na rok 2018:
Ogółem: 1.645.483,00 zł
w tym dotacja Organizatora na działalność bieżącą: 1.474.201,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:
Biblioteka prowadzi dodatkową działalność, obejmującą:


1. Organizowanie m.in:
- sympozjów,
- spotkań autorskich,
- spotkań okolicznościowych związanych m.in. z prezentowanymi wystawami,
- lekcjji bibliotecznych
2. Świadczenie usług dostępu do Internetu i inne.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę