Miejska Biblioteka Publiczna im. ks.Bernarda Sychty

Czytelnia Popularnonaukowa

(Mieszcząca się w budynku Biblioteki Głównej)

ul. Paderewskiego 1
tel. (58) 719-21-70 (w.27) 

- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00
- w każdą sobotę w godz. 8:00 - 15:00 

(nieczynna w pierwszą środę miesiąca)

 


 

    Czytelnia Popularnonaukowa mieści się w czteropiętrowym budynku MBP na II piętrze. Dobrze zaopatrzony księgozbiór, wybór czasopism i spokój tworzą właściwe warunki pracy.

    Czytelnia posiada bogaty księgozbiór liczący obecnie ponad 17000 woluminów oraz ok. 60 tyułów czasopism. Jest on systematycznie uzupełniany. Zawiera m.in. :

 • wydawnictwa encykolopedyczne;
 • słowniki o charakterze ogólnym jak i dotyczącym różnych dziedzin wiedzy
 • monografie i kompendia z zakresu literatury, historii, geografii, nauk spolecznych i innych dziedzin.

 

 Stwarza to odpowiednią bazę do przekazywania czytelnikom wyczerpujących informacji w możliwie krótkim czasie. To również odpowiednio prowadzony warsztat informacyjny, na który skladają się katalogi:

  • komputerowy;
  • alfabetyczny;
  • rzeczowy
  • przedmiotowy;

 

 Ważne miejsce wśród kompletowanych przez Czytelnię zbiorów bibliotecznych mają czasopisma o charakterze lokalnym i regionalnym: Tygodnik Starogardzki, Gazeta Kociewska, Kociewski Magazyn Regionalny oraz publikacje, których treść dotyczy historii, kultury, turystyki naszego miasta i regionu kociewskiego w większości autorstwa Józefa Milewskiego oraz Bernarda Sychty.

 

Księgozbiór regionalny, gromadzony na stałe przez Czytelnię, jest systematycznie uzupełniany w nowe ukazujące się publikacje. Natomiast prowadzony katalog regionalny: alfabetyczny i przedmiotowy - to źródło informacji o naszym mieście i regionie.

 

 Wśród zbiorów bibliotecznych Czytelni znajdują się ciekawe plansze przedstawiające elementy oraz wzory haflu kociewskiego Marii WESPOWEJ i Małgorzaty GARNYSZ.

 


Wypożyczalnia dla Dorosłych wraz z Czytelnią Popularnonaukową zaspakajają wiele potrzeb i zainteresowań czytelniczych przy pomocy książki - jako głównego narzędzia pracy. Prowadząc różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem - przyczyniają się do rozpropagowania książki, a tym samym i upowszechniania czytelnictwa w środowisku. Do ważniejszych form pracy obu tych działów można zaliczyć:

  • wystawy tematyczne z komentarzem;
  • spotkania autorskie;
  • prelekcje;
  • pogadanki;
  • odczyty;
  • lekcje biblioteczne.

 Większość z nich odbywa się przede wszystkim w Czytelni Popularnonaukowej. Lekcje biblioteczne traktowane są jako uzupelnienie wiadomości i umiejętności przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zdobywanego na lekcjach w szkołach.

 

 

 

 

Powrót na górę