Miejska Biblioteka Publiczna im. ks.Bernarda Sychty

Kolekcja EX-LIBRIS Miejskiej Biblioteki Publicznej

 


"Budynek biblioteki"

"ks. Bernard Sychta"
ex-ks.gif
"Księgi Mądrością Narodu"

"XXX-lecie"

"50 lat"

 

(kliknij, aby przejrzeć biblioteczne Ex-Libris'y)


 

Ex-Libris - (ex libris), znak własnościowy w formie artystycznie skomponowanej "nalepki", umieszczonej zwykle na zewnętrznej stronie przedniej okładki książki. Wykonany jest zazwyczaj oryginalną techniką graficzną, jak drzeworyt, miedzioryt, litografia lub akwaforta. Motywem kompozycyjnym exlibrisu są:

  • formuła exlibris, zastępowana czasem wyrażeniem polskim "z książek", "z ksiąg", "z księgozbioru";
  • nazwisko właściciela księgozbioru; itp.

Pierwszy znany exlibris pochodzi z Egiptu (ok. 1400 p.n.e.) ma postać fajansowej tabliczki. Na rękopisach średniowiecza występował w formie herbów malowanych na dolnym marginesie pierwszej karty.

     

Ex-Libris w postaci naklejanej kartki pojawił się w Europie pod koniec XV wieku, stając się popularnym znakiem własnościowym zbiorów bibliotecznych. W końcu XIX w. exlibris staje się obiektem zbieractwa. Zaczęły wówczas powstawać kolekcje zarówno prywatne, jak i biblioteczne. Powstawały towarzystwa skupiające miłośników i zbieraczy, zaczęły ukazywać się specjalne publikacje. Piękne zbiory exlibrisu posiadają niektóre biblioteki, jak:

  • Biblioteka Narodowa
  • Biblioteka Ossolineum
  • Biblioteka Jagiellońska
  • Biblioteka Uniwersytetu im. M.Kopernika
  • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
  • a także Muzea Narodowe w Warszawie i Poznaniu

 

 

PONIŻSZE OPISY EXLIBRISÓW ZAWIERAJĄ:

- treść ekslibrisu
- autor
- technika wykonania
- rok powstania
- wymiary oryginału

 


KOLEKCJA BIBLIOTECZNAOryginał znajduje się w Bibliotece Głównej "Miejska Biblioteka Publiczna
im. ks. Bernarda Sychty
1946 Starogard Gdański 1996"

_____

autor: Józef OLSZYNKA, 1995 r.
rysunek tuszem
wymiar: 14cm x 9 cm

_____

Wydany z okazji 50-lecia Biblioteki

"Miejska Biblioteka Publiczna
im. ks. Bernarda Sychty
w Starogardzie Gd. 1946-1996"

_____

autor: Tomasz GÓRECKI, 1995 r.
linoryt
wymiar: 17cm x 10,3cm

_____

Wydany z okazji 50-lecia Biblioteki

Oryginał znajduje się w Bibliotece Głównej
Oryginał znajduje się w Bibliotece Głównej

"Miejska Biblioteka Publiczna
im. ks. Bernarda Sychty
w Starogardzie Gd.
50 lat 1946-1996
KSIĘGI MĄDROŚCIĄ NARODU"

_____

autor: Tomasz GÓRECKI, 1995 r.
sucha igła
wymiar: 14,5cm x 8,8cm

_____

Wydany z okazji 50-lecia Biblioteki

"Miejska Biblioteka Publiczna
Starogard Gd. XXX-lat"

(herb miasta)
_____

autor: Antoni GÓRSKI, 1975 r.
rysunek tuszem

_____

Wydany z okazji 30-lecia Biblioteki

(Oryginał znajduje się w Bibliotece Głównej)
Oryginał znajduje się w Bibliotece Głównej

"XXX-lecie
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Starogard Gd."


_____

autor: Antoni GÓRSKI, 1975 r.
rysunek tuszem

_____

Wydany z okazji 30-lecia Biblioteki

"Miejska Biblioteka Publiczna
im. ks. Bernarda Sychty
1946-1996"

(akant kociewski)

_____

autor: Józef Olszynka
_____

Wydany z okazji 50-lecia Biblioteki

Oryginał znajduje się w Bibliotece Głównej

 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna posiada również (od 1996 roku)kolekcję ekslibrisów wydaną w postaci DRUKÓW,
opracowanych przez mgr Renatę Czyszewską

(byłego Dyrektora Biblioteki). © 1996 r.

Powyższe zbiory dostępne są w Księgozbiorze Regionalnym.

Powrót na górę