Miejska Biblioteka Publiczna im. ks.Bernarda Sychty

Biblioteka NarodowaBiblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty otrzymała dofinansowanie od Biblioteki Narodowej w kwocie 24 180,00 zł - "Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

Powrót na górę