Miejska Biblioteka Publiczna im. ks.Bernarda Sychty

Wypożyczalnia dla dorosłych

(Mieszcząca się w budynku Biblioteki Głównej)

ul. Paderewskiego 1
tel. (58) 719-21-70 (w.29) 

- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00
- w każdą sobotę w godz. 8:00 - 15:00 

(nieczynna w pierwszą środę miesiąca)

 


 

  Wypożyczalnia dla dorosłych mieszcząca się na parterze budynku głównego MBP - posiada księgozbiór liczący ponad 30000 woluminów.

  Duże znaczenie ma wprowadzony tzw. wolny dostęp do półek, dzięki temu czytelnicy mogą samodzielnie wybierać z księgozbioru Wypożyczalni interesujące ich pozycje, a bibliotekarz swą uwagę koncentruje na poradnictwie fachowym, udzielając czytelnikom informacji o zbiorach bibliotecznych i ich zawartości.

 


 

  Wypożyczalnia dla Dorosłych wraz z Czytelnią Popularnonaukową zaspakajają wiele potrzeb i zainteresowań czytelniczych przy pomocy książki - jako głównego narzędzia pracy. Prowadząc różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem - przyczyniają się do rozpropagowania książki, a tym samym i upowszechniania czytelnictwa w środowisku. Do ważniejszych form pracy obu tych działów można zaliczyć:

  • wystawy tematyczne z komentarzem;
  • spotkania autorskie;
  • prelekcje;
  • pogadanki;
  • odczyty;
  • lekcje biblioteczne.

  Większość z nich odbywa się przede wszystkim w Czytelni Popularnonaukowej. Lekcje biblioteczne traktowane są jako uzupelnienie wiadomości i umiejętności przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zdobywanego na lekcjach w szkołach.

 

 

Powrót na górę