Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

W 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty otrzymała dofinansowanie od Biblioteki Narodowej w kwocie 24 180,00 zł. – “Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

W 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty otrzymała dofinansowanie od Biblioteki Narodowej w kwocie 21 900,00 zł. – “Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

W 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty otrzymała dofinansowanie od Biblioteki Narodowej w kwocie 25 600,00 zł. – “Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

W 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty otrzymała dofinansowanie od Biblioteki Narodowej w kwocie 23 671,00 zł. – “Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

W 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty otrzymała dofinansowanie od Biblioteki Narodowej w kwocie 22 750,00 zł. – “Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

W 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty otrzymała dofinansowanie od Biblioteki Narodowej w kwocie 17 500,00 zł. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

W ramach zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

W 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty otrzymała dofinansowanie od Biblioteki Narodowej w kwocie 17 230,00 zł. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

W ramach zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Skip to content