Biblioteka dla wszystkich

Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni.

Opis Projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni.

Projekt ma na celu wsparcie Ukraińskich uchodźców (głównie dzieci, młodzież i ich opiekunów), pośrednio poprzez wsparcie bibliotekarzy w realizacji inicjatyw wspierających integrację społeczności polskiej i ukraińskiej. Proponowane wsparcie będzie miało charakter badawczy (rozpoznawanie potrzeb nowych społeczności), edukacyjny (zapewnienie bibliotekarzom szkoleń i udostępnianie materiałów oraz pomocy dydaktycznych), finansowy (przekazanie darowizn na działalność oraz zakup literatury ukraińskiej), sprzętowy (przekazanie bibliotekom tabletów i laptopów).

Więcej informacji: https://bibliotekidlaukrainy.org.pl/biblioteka-dla-wszystkich/

Skip to content