Budżet 2024

Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim na rok 2024

Zgodnie z ustawą o jawności i przejrzystości finansów publicznych Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej wiadomości informację o budżecie na rok 2024.

STATUT oraz CEL:
Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim (w skrócie MBP) jest samorządową instytucją kultury, której celem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych, głównie mieszkańców miasta.

PODLEGA:
Organizatorem tworzącym, prowadzącym oraz nadzorującym MBP jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

PRZYCHODY:
Biblioteka pozyskuje przychody z:

  • dotacji,
  • wpływów z prowadzonej działalności statutowej i dodatkowej,
  • najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  • darowizn od osób fizycznych i prawnych.

BUDŻET na rok 2024:
Ogółem: 2.596.255.00 zł
w tym dotacja Organizatora na działalność bieżącą: 2.395.637,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:
Biblioteka prowadzi dodatkową działalność, obejmującą:

1. Organizowanie m.in:

  • sympozjów,
  • spotkań autorskich,
  • spotkań okolicznościowych związanych m.in. z prezentowanymi wystawami,
  • lekcji bibliotecznych

2. Świadczenie usług dostępu do Internetu i inne.

Skip to content