Wypożyczalnia dla Dorosłych

Wypożyczalnia dla Dorosłych

ul. Paderewskiego 1
tel. (58) 719-21-70 (w. 29)

Godziny otwarcia:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00
  • w soboty (pracujące) w godz. 8:00 – 14:00
  • (nieczynna w pierwszą środę miesiąca)

Wypożyczalnia dla Dorosłych mieszcząca się na parterze budynku głównego MBP – posiada księgozbiór liczący ponad 30000 woluminów.

Duże znaczenie ma wprowadzony tzw. wolny dostęp do półek, dzięki temu czytelnicy mogą samodzielnie wybierać z księgozbioru Wypożyczalni interesujące ich pozycje, a bibliotekarz swą uwagę koncentruje na poradnictwie fachowym, udzielając czytelnikom informacji o zbiorach bibliotecznych i ich zawartości.

Wypożyczalnia dla Dorosłych wraz z Czytelnią Popularnonaukową zaspakajają wiele potrzeb i zainteresowań czytelniczych przy pomocy książki – jako głównego narzędzia pracy. Prowadząc różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem – przyczyniają się do rozpropagowania książki, a tym samym i upowszechniania czytelnictwa w środowisku.

Do ważniejszych form pracy obu tych działów można zaliczyć:

  • wystawy tematyczne z komentarzem;
  • spotkania autorskie;
  • prelekcje;
  • pogadanki;
  • odczyty;
  • lekcje biblioteczne.

Większość z nich odbywa się przede wszystkim w Czytelni Popularnonaukowej. Lekcje biblioteczne traktowane są jako uzupełnienie wiadomości i umiejętności przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zdobywanego na lekcjach w szkołach.

Skip to content