2021 – Rok Konstytucji 3 Maja

2021 – Rok Konstytucji 3 Maja

Dzisiaj mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja – drugiej na świecie i pierwszej w Europie. Stanowiła ona próbę wprowadzenia demokratycznych reform w osłabionym dwoma rozbiorami państwie. Jak wiadomo, nie udało się uniknąć trzeciego rozbioru, który na 123 lata wymazał Polskę i Litwę z map, ale znaczenie tego kroku jest niepodważalne. Konstytucja dowodziła zrozumienia problemów państwa i woli ich naprawy. Stała się ważnym elementem kształtującym tożsamość narodową w czasach zaborów.

Rok 2021 jest Rokiem Konstytucji 3 Maja. Stało się to na mocy Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja

Polecamy do poczytania:

Dla dzieci: