XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2021: 11 maja – Wśród starych książek

Kolejny dzień Tygodnia Bibliotek poświęćmy starym książkom. Jak starym?