Czytelnia Popularnonaukowa

Czytelnia Popularnonaukowa

ul. Paderewskiego 1
tel. (58) 719-21-70 (w. 27)

Godziny otwarcia:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00
 • w soboty (pracujące) w godz. 8:00 – 14:00
 • (nieczynna w pierwszą środę miesiąca)

Czytelnia Popularnonaukowa mieści się w czteropiętrowym budynku MBP na II piętrze. Dobrze zaopatrzony księgozbiór, wybór czasopism i spokój tworzą właściwe warunki pracy.

Czytelnia posiada bogaty księgozbiór liczący obecnie ponad 17000 woluminów oraz ok. 60 tytułów czasopism. Jest on systematycznie uzupełniany. Zawiera m.in.:

 • wydawnictwa encykolopedyczne;
 • słowniki o charakterze ogólnym jak i dotyczącym różnych dziedzin wiedzy
 • monografie i kompendia z zakresu literatury, historii, geografii, nauk społecznych i innych dziedzin.

Stwarza to odpowiednią bazę do przekazywania czytelnikom wyczerpujących informacji w możliwie krótkim czasie. To również odpowiednio prowadzony warsztat informacyjny, na który składają się katalogi:

 • komputerowy;
 • alfabetyczny;
 • rzeczowy;
 • przedmiotowy.

Ważne miejsce wśród kompletowanych przez Czytelnię zbiorów bibliotecznych mają czasopisma o charakterze lokalnym i regionalnym: Tygodnik Starogardzki, Gazeta Kociewska, Kociewski Magazyn Regionalny oraz publikacje, których treść dotyczy historii, kultury, turystyki naszego miasta i regionu kociewskiego w większości autorstwa Józefa Milewskiego oraz Bernarda Sychty.

Księgozbiór regionalny, gromadzony na stałe przez Czytelnię, jest systematycznie uzupełniany w nowe ukazujące się publikacje. Natomiast prowadzony katalog regionalny: alfabetyczny i przedmiotowy – to źródło informacji o naszym mieście i regionie.

Wśród zbiorów bibliotecznych Czytelni znajdują się ciekawe plansze przedstawiające elementy oraz wzory haftu kociewskiego Marii Wespowej i Małgorzaty Garnysz.

Wypożyczalnia dla Dorosłych wraz z Czytelnią Popularnonaukową zaspakajają wiele potrzeb i zainteresowań czytelniczych przy pomocy książki – jako głównego narzędzia pracy. Prowadząc różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem – przyczyniają się do rozpropagowania książki, a tym samym i upowszechniania czytelnictwa w środowisku.

Do ważniejszych form pracy obu tych działów można zaliczyć:

 • wystawy tematyczne z komentarzem;
 • spotkania autorskie;
 • prelekcje;
 • pogadanki;
 • odczyty;
 • lekcje biblioteczne.

Większość z nich odbywa się przede wszystkim w Czytelni Popularnonaukowej. Lekcje biblioteczne traktowane są jako uzupełnienie wiadomości i umiejętności przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zdobywanego na lekcjach w szkołach.

Skip to content