Informacja Bibliograficzna

Informacja Bibliograficzna

ul. Paderewskiego 1
tel. (58) 719-21-70 (w. 25)

Godziny otwarcia:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00
 • w soboty (pracujące) w godz. 8:00 – 14:00
 • (nieczynna w pierwszą środę miesiąca)

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DZIAŁU

Główne prace Działu Informacji Bibliograficznej to:

 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
 • informacje biblioteczne (o sposobach korzystania z biblioteki, o zasobach zbiorów własnych, o zasobach zbiorów innych filii bibliotecznych w Starogardzie Gdańskim);
 • informacje rzeczowe (udzielanie odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące faktów, dat, danych cyfrowych, określonych szczegółów bibliograficznych);
 • informacje bibliograficzne (uzupełnianie elementów opisu bibliograficznego książki lub czasopisma, wskazanie podstawowych źródeł bibliograficznych na poszukiwany temat, sporządzanie zestawień bibliograficznych).

W roku 2017 średnio prawie 1000 osób co miesiąc odwiedza Dział Informacji Bibliograficznej.


CZYTELNIA INTERNETOWA

Dział Informacji Bibliograficznej prowadzi również Czytelnię Internetową, w której dostępne jest dla czytelnika 7 stanowisk komputerowych z możliwością drukowania dokumentów. Dostęp do internetu w celach naukowych jest bezpłatny i trwa do 30 minut.

TYPY POSZUKIWANYCH INFORMACJI

Biblioteczna służba informacyjna polega na bezpośredniej pomocy udzielanej przez bibliotekarza użytkownikom biblioteki w ich poszukiwaniach. Mogą to być poszukiwania:

 • biblioteczne;
 • bibliograficzne;
 • faktograficzne;
 • związane z pracą naukową, lub zawodową;
 • związane z kształceniem się, lub samokształceniem, albo też z osobistymi zainteresowaniami

OFEROWANE ZBIORY

Naczelną zasadą w pracy informacyjnej jest prawo czytelnika do uzyskania informacji i obowiązek bibliotekarza do udzielenia czytelnikowi rzetelnej informacji. Warsztat działalności informacyjnej tworzy się w oparciu o zbiory własne biblioteki:

 • księgozbiór;
 • katalogi;
 • czasopisma;
 • prasa codzienna;
 • oraz inne materiały informacyjne.

ŹRÓDŁA INFORMACJI

Dział Informacji Bibliograficznej oferuje następujące źródła jako podstawę podczas ustalania informacji dla czytelnika:

BAZA KATALOGOWA
Oparta jest o Katalog Centralny, obejmujący całość księgozbioru wraz z wszystkimi filiami.

KARTOTEKA REGIONALNA
Zawiera informacje o regionie Kociewie. Podstawą opracowania kartoteki regionalnej są materiały czerpane m.in. z czasopism regionalnych i prasy:
“AKOLADA – Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim” – dane od 1999 do 2001
“Biuletyn Parafii św. Mateusza” – dane od 1994 do 2013
“Biuletyn Ratuszowy” – dane od 1994 do 1995
“Biuletyn Samorządu Powiatu Starogardzkiego” – dane od 2007
“Dziennik Bałtycki (dodatek Dziennik Kociewski)” – dane od 1975
“Echo Kociewia” – dane od 1994 do 1995
“Gazeta Kociewska” – dane od 1991
“Gazeta Lubichowska” – dane od 1994 do 1995
“GONIEC – Miejski Biuletyn Informacyjny” – dane od 1996 do 1998
“Kociewiak” – dane od 2003 do 2004
“Kociewie” – dane od 2005 do 2006
“Kociewski Magazyn Regionalny” – dane od 1986
“KURENDA – Biuletyn Gminy Starogard” – dane od 1996
“Młodogard” – dane od 1996 do 1997
“Nowinki Gniewskie” – dane od 1995
“Nowy Magazyn Kociewski” – dane od 2000
“Pielgrzym” – dane od 1995
“Pomerania” – dane od 1975
“Rydwan” – dane od 2006
“Starogardzki Ratusz” – dane od 2007
“Teki Kociewskie” – dane od 2007
“Tygodnik Kociewski” – dane 2003
“Tygodnik Starogardzki” – dane od 1992 do 1993
“Wiadomości Kociewskie” – dane od 2004 do 2007
“Wieści z Kociewia” – dane od 2007
“Zapiski Kociewskie” – dane od 1995 do 2000


ZBIORY SPECJALNE
Popularyzując region, Dział Informacji Bibliograficznej gromadzi DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO – tzw. zbiory specjalne – pocztówki, foldery i zdjęcia dotyczące Starogardu Gdańskiego oraz regionu Kociewie.


LEKCJE BIBLIOTECZNE ORAZ PRACE HISTORYCZNE

Dział Informacji Bibliograficznej dokonuje przeglądu fachowych czasopism bibliotekarskich pod kątem zawartości treściowej i prowadzi kartotekę zagadnieniową dotyczącą lekcji bibliotecznych. Prowadzone są również prace informacyjno-bibliograficzne dotyczące historii biblioteki, działalności oraz patrona MBP – ks. Bernarda Sychty.

Skip to content