Zapomniałeś zwrócić książkę do biblioteki w terminie?

Zapomniałeś zwrócić książkę do biblioteki w terminie?

Zapomniałeś zwrócić książkę do biblioteki w terminie?
4 grudnia 2022 r.
Możesz oddać przetrzymane książki bez opłacenia kary.
Zapraszamy w niedzielę od 12.00 do 17.30.