Zapomniałeś zwrócić książkę do biblioteki w terminie?

4 grudnia 2022 r.
Możesz oddać przetrzymane książki bez opłacenia kary.